Reklama
A A A

RELIGIE AFRYKI

Afrykę pod względem wyznawanych religii można po­dzielić na dwa zasadnicze obszary — północny i po­łudniowy — przy czym linią graniczną jest Sahara. W rozdziale tym zajmiemy się tylko rodzimymi wie­rzeniami ludów zamieszkujących tzw. Czarną Afrykę, czyli tereny położone w środkowej i południowej części tego kontynentu. Pominięte tu zostaną religie napływowe — islam i odmiany chrześcijaństwa — które w ostatnich wiekach zyskiwały w Afryce coraz większe wpływy. Zostaną one omówione w osobnych rozdziałach. Religie i wierzenia Czarnej Afryki dzielą się na cztery zasadnicze systemy, uwarunkowane bazą spo-łeczno-ekonomiczną wyznających je ludów. Są to: religie ludów łowieckich; religie ludów pasterskich; religie ludów rolniczych obszarów stepowych; religie ludów rolniczych obszarów leśnych.